Need any help? Contact Us

ՀԱՅՈՑ ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ.

ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒՄԸ ԵՎ ԹՎԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԸ

*Միջնադարյան հայկական աղբյուրներում հայերեն տառերով են նշվել նաև տարե­թվերը: Տոմարական տարբերությունները հաշվի առնելով՝ այդ աղբյուներում վկայված թվականին պետք է գումարել 551: Այսպես՝ «…թուին Հայոց ՈԾԲ. (652 + 551 = 1203)»: Ուրեմն՝ Հայոց ՈԾԲ. թվականը համապատասխանում է մեր կողմից այսօր գործածվող տոմարի 1203 թվականին:
WWW.ARMENIANART.ORG

info@armenianart.org| կազմեց՝ Խ. Հարությունյանը

Սկիզբ «Հայ արվեստ» Գրադարան Պատկերասրահ Որմնանկարչություն Գրավոր մշակույթ Մենք Ծրագրեր Հղումներ

© 2016-2020 - ArmenianArt.org - հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են։

Սկիզբ

«Հայ արվեստ» հանդես

Գրադարան

Պատկերասրահ

Որմնանկարչություն

Գրավոր մշակույթ

Մենք

Հղումներ

Սույն կայքում տեղադրված նյութերը այդ թվում` բոլոր նկարները, պատկերները, տեքստային նյութերը, կարող են օգտագործվել անձնական, կրթական, ինչպես նաև տեղեկատվական նպատակներով, ArmenianArt.org կայքի անվան պարտադիր հղումով։