Need any help? Contact Us

­Կարեն Մաթեւոսյան


ՀԵ­ԹՈՒՄ ՊԱՏ­ՄԻՉ
ԿՈ­ՌԻ­ԿՈՍ­ՑԻՆ­ ԵՎ ՆՐԱ
ԺԱ­ՄԱ­ՆԱ­ԿԱԳ­ՐՈՒԹՅՈՒ­ՆԸ

Երևան-2011


K.Matevosyan-Hetum.pdf

­Կարեն Մաթեւոսյան


ԱՆԻԻ ԱԶՆՎԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԿԱՄ

ԵՐԵՔ ԳՐԻԳՈՐ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ

Երևան-2015


K.Matevosyan-Ani.pdf

­Կարեն Մաթեւոսյան


Սամվել Անեցու ժամանակագրության ձեռագրերը և նորահայտ լրացումները

Երևան-2009


Anetsi.pdf

ՍԱՄՈՒԷԼ ԱՆԵՑԻ

ԵՒ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՂՆԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ


Աշխատասիրությամբ Կարեն Մաթեւոսյանի

Երևան-2014


Samuel Anetsi.pdf

­Կարեն Մաթեւոսյան
ՀԱՎՈՒՑ ԹԱՌԻ ՎԱՆՔԸ

Երևան-2012


Havuts_Tar.pdf

Տիգրան Մկրտչյան
ԳԼԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ՏԵՂՈՐՈՇՄԱՆ ՆՈՐ ՎԱՐԿԱԾ

Երևան-2016


gladzor_book.pdf

­Կարեն ՄաթեւոսյանՈՐՄՆԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀՈՒՄ

Երևան-1990


Karen-Matevosyan-Vormnankarchutyun.pdf

«Նորավանք 2009»Խմբագիր՝ Կարեն Մաթևոսյան

Երևան-2009


Noravank-2009.pdf

­Կարեն ՄաթեւոսյանԱնի-Շիրակի պատմության էջեր (հոդվածների ժողովածու)

Երևան-2010


Ani-Shirak.pdf

Աղթամարի պատմամշակույթային ժառանգությունը

Հեղինակ-կազմող՝ Կարեն Մաթևոսյան

Սբ. Էջմիածին-2013


Axtamar.pdf

­Կարեն Մաթեւոսյան


Անի. եկեղեցական կյանքը և ձեռագրական ժառանգությունը

Սբ. Էջմիածին-1997


Ani-Book.pdf

Կ. Մաթևոսյան,

Ա. Ավետիսյան,


Ավետարանական պատկերներ

Երևան-1993


Avetanranakan patkerner.pdf

Կ. ՄաթևոսյանՄոմիկ

Երևան-2010


Momik-Book.pdf

Ալեքսեյ Լիդով


Ախթալայի վանքի որմնանկարները (ռուսերեն, անգլերեն)

Երևան-2014

Alexei-Lidov.pdf

Հայաստանի հնագիտական ժառանգությունը,


Երևան-2013

matenashar-e.pdf

Ավետ  Ավետիսյան


Մեսրոպ Խիզանցու «Սուրբ Ծաղիկ» Ավետարանը

Երևան-2016

AvetAvetisyan-Album.pdf

ԿՈՐՅՈՒՆ


Վարք Մաշտոցի, աշխատասիրությամբ Ա. Մաթևոսյանի

Երևան - 1994

koryun.pdf

Կարեն Մաթևոսյան


Նորավանքի վիմագրերը և հիշատակարանները

Երևան - 2017

noravank_book_web.pdf

ANI. The Capital of the Bagratuni Kingdom of Medieval Armenia

Ani.pdf

ՏԻԳՐԱՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ


ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ԷՋԵՐ. ՎԵՐԻՆ ՆՈՐԱՎԱՆՔԻ ՏԵՂԸ,

ԵՐԵՎԱՆ, 2017

tigran_mkrtchyan_web.pdf

«Անին համատեքստում»,

2013 թ. գիտարշավի նյութերը


Երևան, 2018

Ani-in-Context_ARM_Web.pdf

Պարույր Մուրադյան


Հին Թիֆլիսի Հայոց եկեղեցիները


Ս. Էջմիածին, 2009

hinTiflisiHayocEkexecinery.pdf

Սարգիս Բալդարյան


Նոր Ջուղայից Երևան ու Էրզրում


Երևան , 2018

Sargis Baldryan-From New Julfa to Yerevan and Erzrum.pdf

Արտաշես Մաթևոսյան


Մեծոփավանքի գրչության կենտրոնը (ԺԲ-ԺԵ դդ.)


Ս. Էջմիածին, 1997

Արսեն Հարությունյան

Արփինե Սիմոնյան


ԶՈՐԱՎՈՐ ԱՎԵՏԱՐԱՆԸ

Երևան-2016


Zoravor.pdf

Արսեն ՀարությունյանՍ. Հռիփսիմե վանքը

Երևան-2018


A.Harutyunyan,S.Hripsime.pdf

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՐՄՆԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Գիտական հոդվածների և նյութերի ժողովածու

Կազմող և խմբագիր՝ Կարեն Մաթևոսյան


Երևան-2019


Լուսինե Թումանյան


Վանա լճի կղզիների վանքերի գրչության կենտրոնները


Երևան-2019


Կարեն Մաթևոսյան

ՊԱՏՄԱՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ. Արուճ, Հավուց թառ, Անի, Աղթամար, Վայոց ձոր


Երևան-2020


Թվային գրադարան


«Հին Ջուղայի խաչքարերը»


Կարեն Մաթևոսյան

Անին և անեցիները

Երևան-2021


Կարեն Մաթևոսյան

Արուճ

Երևան-1987


Արտաշես Մաթևոսյան

Աշխատություններ. պատմաբանասիրական և ձեռագրագիտական ուսումնասիրություններ

Կազմող և խմբագիր Կարեն Մաթևոսյան


Երևան-2022


Սկիզբ «Հայ արվեստ» Գրադարան Պատկերասրահ Որմնանկարչություն Գրավոր մշակույթ Մենք Ծրագրեր Հղումներ

© 2016-2021 - ArmenianArt.org - հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են։

Սկիզբ

«Հայ արվեստ» հանդես

Գրադարան

Պատկերասրահ

Որմնանկարչություն

Գրավոր մշակույթ

Մենք

Հղումներ

Սույն կայքում տեղադրված նյութերը այդ թվում` բոլոր նկարները, պատկերները, տեքստային նյութերը, կարող են օգտագործվել անձնական, կրթական, ինչպես նաև տեղեկատվական նպատակներով, ArmenianArt.org կայքի անվան պարտադիր հղումով։