Need any help? Contact Us

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Լուսինե Թումանյան


ԱՂԹԱՄԱՐԻ ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ, «Էջմիածին» 2010, N 9«Էջմիածին» 2010, 9.Aghtamar.pdf

Լուսինե Թումանյան


ԳՐԻՉ ԵՎ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐԻՉ ԹՈՎՄԱ ՄԻՆԱՍԵՆՑ, «Էջմիածին» 2011, N 9


«Էջմիածին» 2011, 9. TumaMinasenc.pdf

Լուսինե Թումանյան


ԼԻՄ ԵՎ ԿՏՈւՑ ՄԵՆԱՍՏԱՆՆԵՐԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՕՐԵՐԻՆ, «Էջմիածին» 2013, N 4

«Էջմիածին» 2013, 4.LUSINE TUMANYAN APRIL 2013 96-107.pdf

Կարեն Մաթեւոսյան


ՆԿԱՐԻՉ ՄԱՐԳԱՐԵԻ «Մուտք ԵՐՈՒՍԱՂԵՄ» ՄԱՆՐԱՆԿԱՐԸ, Լրաբեր, 1982, N 9


Լրաբեր, 1982, N 9։.pdf

Արմեն Ղազարյան,

Կարեն Մաթեւոսյան

ՄՐԵՆԻ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՇԻՆԱՐԱՐԱ-ԿԱՆԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ-ՆԵՐԸ, ՎԱՐՊԵՏԱՆՇԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՈՐՈՇ ՎԻՄԱԳՐԵՐ, Պատմաբանասիրական հանդես, 2015, N 3

Պատմաբանասիրական հանդես, 2015,N 3։.pdf

Արտաշես Մաթևոսյան


Նոր վկայություններ Գլաձորի համալսարանի մասին, Պատմաբանասի-րական հանդես, 1984,

N 1

PBH-1984-N1-4282029.pdf

Արտաշես Մաթևոսյան


Լազարյան ճեմարանի հնագույն ձեռագիրը, «Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան,  1973   

N 1

1973-1%28123%29.pdf

Մուրադ Հասրաթյան


Հայ ճարտարապետության և քանդակագործության նորահատ հուշարձաններ Նորավանքում, Լրաբեր, 1984, N 8

1984-8%2857%29.pdf

Սեդա Մանուկյան

Զաքարիա Աղթամարցու ձեռագրական վաստակը (Ճշգրտումներ, գրած և ծաղկած ձեռագրերի ամփոփ պատկեր), «Էջմիածին», 2015, N 3

2015-3.pdf

Սեդա Մանուկյան

Վասպուրականի գեղարվեստական ավանդույթների և Կապադովկիայի մոնումենտալ գեղանկարչության աղերսները, «Էջմիածին», 2015, N 8

2015-8.pdf

Սիրարփի Տեր-Ներսեսյան


ԳԼԱՁՈՐԻ ՐԱԲՈՒՆԱՊԵՏ ԵՍԱՅԻ ՆՉԵՑՈՒ ԴԻՄԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐԸ

(թարգմանություն ֆրանսերենից)

Sirarpi-article.pdf

Կարեն Մաթեւոսյան


ԱՆԻԻ ՄԵՐՁԱԿԱ ԱՐՋՈԱՌԻՃԻ ՎԱՆՔԸ, «Էջմիածին» 2016, N 6


Matevosyan.-Echmiadzin-2016.-N6.pdf

Զարուհի Հակոբյան, Դավիթ-Գարեջի


Սաբերեեբի վանքի հայագիր որմնանկարները (X  դար), Բանբեր հայագիտության, 2013,  N 2-

Davit-Gar.-130.pdf

Միշել Բաչչի


Ֆամագուստայի հայկական եկեղեցին, նրա որմնանկրչական հարդարանքը և որոշ պատկերագրական դիտարկումներ, «Հասկ» հայագիտական տարեգիրք,  ԺԱ, Բեյրութ, 2007-2008, (անգլերեն)։

The_Armenian_Church_in_Famagusta_and_Its.pdf

Կարեն Մաթևոսյան


Միջնադարյան հեղինակների վկայությունները հայկական որմնանկարչության մասին


Հայկական որմնանկարչություն գիտական հոդվածների և նյութերի ժողովածու, Երևան, 2019

Ավետ Ավետիսյան


Հայ միջնադարյան մեծարժեք որմնանկար Եգիպտոսում


Հայկական որմնանկարչություն գիտական հոդվածների և նյութերի ժողովածու,

Երևան, 2019

Աշխեն Ենոքյան

Երևանի Զորավոր Ս. Աստվածածին եկեղեցու որմնանկարը


Հայկական որմնանկարչություն գիտական հոդվածների և նյութերի ժողովածու,

Երևան, 2019

Կարեն Մաթևոսյան


Նյութեր հայկական միջնադարյան որոշ որմնանկարների վերաբերյալ


Հայկական որմնանկարչություն գիտական հոդվածների և նյութերի ժողովածու,

Երևան, 2019

Աստղիկ Գևորգյան


Ինչպես էին նկարազարդում ձեռագրերը, ԲԵՀ, 1991, N 2:

Արտաշես ՄաթևոսյանՀեթումի Ճաշոցը

Սկիզբ «Հայ արվեստ» Գրադարան Պատկերասրահ Որմնանկարչություն Գրավոր մշակույթ Մենք Ծրագրեր Հղումներ

© 2016-2021 - ArmenianArt.org - հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են։

Սկիզբ

«Հայ արվեստ» հանդես

Գրադարան

Պատկերասրահ

Որմնանկարչություն

Գրավոր մշակույթ

Մենք

Հղումներ

Սույն կայքում տեղադրված նյութերը այդ թվում` բոլոր նկարները, պատկերները, տեքստային նյութերը, կարող են օգտագործվել անձնական, կրթական, ինչպես նաև տեղեկատվական նպատակներով, ArmenianArt.org կայքի անվան պարտադիր հղումով։