Need any help? Contact Us

Մատենադարանի կայքի թվային ռեսուրսներ բաժնում՝ Մատենադարանի ձեռագրացուցակները, «Բանբեր Մատենադարանի» տարեգրքի համարները, «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի որոշ հատորներ և մի քանի թվայնացված ձեռագիր


«Դիվան Հայոց պատմության», «Դիվան հայ վիմագրության», «Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ» մատենաշարերը, ինչպես նաև Հայոց պատմությանը, ազգագրությանը, հնագիտությանը նվիրված բազմաթիվ թվայնացված հրատարակություններ ՀՀ ԳԱԱ-ի կայքում


Աստվածաշունչ. Հին և Նոր Կտակարաններ


ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան


Հայ մատենագրության թվանշային գրադարան բազմահարուստ կայքը


Թվայնացված հայկական պարբերականները


Հայերենի խոշորագույն բառարան


Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հայ համաշխարհային արվեստի հավաքածուն


Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող կազմակերպության (RAA) հրատարակությունները


Հայաստանի Հանրապետության պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկը


Գրահավաք (հայերեն գրքերի հղումների գրադարան)


Մշակութային արժեքների էլեկտրոնային շտեմարան

Սկիզբ «Հայ արվեստ» Գրադարան Պատկերասրահ Որմնանկարչություն Գրավոր մշակույթ Մենք Ծրագրեր Հղումներ

© 2016-2021 - ArmenianArt.org - հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են։

Սկիզբ

«Հայ արվեստ» հանդես

Գրադարան

Պատկերասրահ

Որմնանկարչություն

Գրավոր մշակույթ

Մենք

Հղումներ

Սույն կայքում տեղադրված նյութերը այդ թվում` բոլոր նկարները, պատկերները, տեքստային նյութերը, կարող են օգտագործվել անձնական, կրթական, ինչպես նաև տեղեկատվական նպատակներով, ArmenianArt.org կայքի անվան պարտադիր հղումով։