Need any help? Contact Us

Մատենադարանի կայքի թվային ռեսուրսներ բաժնում՝ Մատենադարանի ձեռագրացուցակները, «Բանբեր Մատենադարանի» տարեգրքի համարները, «Մատենագիրք Հայոց» մատենաշարի որոշ հատորներ և մի քանի թվայնացված ձեռագիր։


«Դիվան Հայոց պատմության», «Դիվան հայ վիմագրության», «Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ» մատենաշարերը, ինչպես նաև Հայոց պատմությանը, ազգագրությանը, հնագիտությանը նվիրված բազմաթիվ թվայնացված հրատարակություններ ՀՀ ԳԱԱ-ի կայքում։


Հայ մատենագրության թվանշային գրադարան բազմահարուստ կայքը։


Թվայնացված հայկական պարբերականները։


Հայերենի խոշորագույն բառարան։


Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հայ համաշխարհային արվեստի հավաքածուն։


Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող կազմակերպության (RAA) հրատարակությունները։


Հայաստանի Հանրապետության պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկը


Գրահավաք (հայերեն գրքերի հղումների գրադարան)


Մշակութային արժեքների էլեկտրոնային շտեմարան

Սկիզբ «Հայ արվեստ» Գրադարան Պատկերասրահ Որմնանկարչություն Գրավոր մշակույթ Մենք Ծրագրեր Հղումներ

© 2018 - ArmenianArt.org - հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են։

Սկիզբ

«Հայ արվեստ» հանդես

Գրադարան

Պատկերասրահ

Որմնանկարչություն

Գրավոր մշակույթ

Մենք

Հղումներ

Սույն կայքում տեղադրված նյութերը այդ թվում` բոլոր նկարները, պատկերները, տեքստային նյութերը, կարող են օգտագործվել անձնական, կրթական, ինչպես նաև տեղեկատվական նպատակներով, ArmenianArt.org կայքի անվան պարտադիր հղումով։