Need any help? Contact Us

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ Է ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՐՄՆԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ» ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ


2019 թ. նախատեսվում է լույս ընծայել «Հայկական որմնանկարչություն» գիտական հոդվածների և նյութերի ժողովածու, խմբագրությամբ պատմական գիտությունների դոկտոր Կարեն Մաթևոսյանի, երաշխավորությամբ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի գիտական խորհրդի։

Հայաստանում  հատուկ որմնանկարչության թամային նվիրված նման աշխատանք առաջին անգամ է ձեռնարկվում։ Հրատարակության հիմնական նպատակը հայկական որմնանկարչության համակողմանի ուսումնասիրության հետագա խորացումն է։ Այն ընդգրկում է վերլուծական հոդվածներ, ինչպես նաև առանձին որմնանկարների վերաբերյալ փաստագրական նյութեր, լուսանկարներ, որոնք նպաստելու են դրանց ավելի մանրակրկիտ հետազոտությանը։

Հրատարակության նպատակներից է ոչ միայն մասնագետների, այլև մշակույթի ու հուշարձանների պահպանության ոլորտի համապատասխան  մարմինների և կազմակերպությունների ուշադրության հրավիրումը որմնանկարների խնդրի վրա, քանի որ այս հուշարձանների մեծ մասը գտնվում է վատ վիճակում, իսկ որոշ մասը պարզապես կորստի եզրին է։

Ժողովածուի բերած նորություններից մեկը կարելի է համարել այն, որ հերքվում է գրականության մեջ տարածված՝ հայկական որմնանկարիերի փոքրաթիվ լինելու մասին տեսակետը։ Ժողովածուի մեջ ներառված հարուստ  նյութերը վկայում են, որ  միջնադարյան հայկական որմնանկարները փոքրաթիվ չեն եղել, և որ հայկական որմնանկարչությունը զարգացել է հայ ճարտարապետության հիմնական փուլերին համընթաց՝ վաղ միջնադարից մինչև նոր ժամանակներ։

Հայ միջնադարյան որմնանկարչությունն աչքի է ընկնում ընդհանուր մշակութային և գեղարվեստական արժանիքներով, հաճախ ինքնատիպ պատկերագրությամբ և կարևոր նշանակությունի ունի նաև համաշխարհային արվեստի համար։

Ժողովածուն ընդգրկում է հոդվածներ նվիրված հայկական որմնանկարչության միջնադարյան շրջանի ընդհանուր պատմությանը (Սեյրանուշ Մանուկյան), որմնանկարչության մասին մատենագրական վկայություններին (Կարեն Մաթևոսյան), մի շարք վայրերի՝ Մրենի (Քրիստինա Մարանչի), Վարագավանքի և Ռշտունիքի Ս. Հակոբ վանքի (Հրավարդ Հակոբյան), Եգիպտոսի հայկական Սպիտակ վանքի (Ավետ Ավետիսյան), Հոռոմոսի, Հառիճի, Կեչառիսի, Գեղարդի  (Կարեն Մաթևոսյան),  Հաղբատի (Հեթում քհ. Թարվերդյան), Անիի՝ Տիգրան Հոնենցի կառուցած  Գր. Լուսավորչի եկեղեցու (Զարուհի Հակոբյան), Տրապիզոնի Ամենափրկիչ վանքի (Ավետիս Ավետիսյան), Ղրիմի հայկական եկեղեցիների (Տաթևիկ Սարգսյան), Նոր Ջուղայի եկեղեցիների և վաճառականների տների (Անի Բաբայան), Լվովի (Անի Ենոքյան), Երևանի (Աշխեն Ենոքյան) և բազմաթիվ այլ տեղերի  որմնանկարներին, ինչպես և նորագույն շրջանի հուշարձաններին (Սաթենիկ Վարդանյան) ու Հայաստանի ազգային պատկերասրահի որմնանկարների հավաքածուին (Քնարիկ Ավետիսյան)։

Մի քանի որմնանկարների մասին հրապարակվում են միանգամայն նոր տվյալներ, ներկագիր արձանագրությունների տեքստեր, լուսանկարներ և այլն։ Ներառված է նաև գիտական տեղեկատու (հիմնականում ռեստավրացիոն աշխատանքների մասին), որմնանկարներին նվիրված գրքերի վերաբերյալ գրախոսություններ (Թիֆլիսի Ս. Գևորգ, Դադիվանք և այլն)։

Բոլոր հոդվածներն ունեն ամփոփում  անգլերենով։

Ժողովածուն լույս է տեսնելու «ՎԻԿՏՈՐԻԱ» միջազգային բարեգործական հիմնադրամի հովանավորությամբ։

Սկիզբ «Հայ արվեստ» Գրադարան Պատկերասրահ Որմնանկարչություն Գրավոր մշակույթ Մենք Ծրագրեր Հղումներ

© 2018 - ArmenianArt.org - հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են։

Սկիզբ

«Հայ արվեստ» հանդես

Գրադարան

Պատկերասրահ

Որմնանկարչություն

Գրավոր մշակույթ

Մենք

Հղումներ

Սույն կայքում տեղադրված նյութերը այդ թվում` բոլոր նկարները, պատկերները, տեքստային նյութերը, կարող են օգտագործվել անձնական, կրթական, ինչպես նաև տեղեկատվական նպատակներով, ArmenianArt.org կայքի անվան պարտադիր հղումով։